Elektrohemija

nikolavel's picture

Koliko vremena treba propuštati jednosmernu struju jačine 0.5 A kroz 50 cm3 rastvora HCl koncentracije 0.02 mol/dm3 da bi se dobio rastvor čiji je pH=2?

Acetofenon's picture

Koje je rešenje?

nikolavel's picture

Nazalost, nemam resenje :/

nikolavel's picture

Bilo ko?