rastvori

mariola's picture
  1. Koju zapreminu rastvora KOH koncentracije 2,5 mol/l treba pomešati sa rastvorom KOH koncentracije 1,25 mol/l da se dobije 0,3 l rastvora gustine 1,5 g/ml masenog udela 8 %?

 

milicaradenkovic's picture

c1*V1+c2*V2=c3*V3

c3=n3/V3=ms3/Mr*V3=ms3*ro3/Mr*mr3

c3=w3*ro3/Mr

V3=V1+V2

2.5*V1+1.25*(0.3-V1)=(0.08*1.5*1000/56)*0.3

2.5*V1+0.375-1.25*V1=0.643

1.25*V1=0.268

V1=0.268/1.25=0.2144 l

resenje je 0.2144 l 2.5mol/l KOH