Tolensov reagens

sneza's picture

Napisati hemijsku jednacinu izmedju Tolensovog reagensa i 3,4 dimetilheksanala?

dinoo's picture

CH3-CH2-CH(CH3)-CH(CH3)-CH2-CHO + 2 [Ag(NH3)2]+ + 2OH----------------------->

CH3-CH2-CH(CH3)-CH(CH3)-CH2-COOH + 2Ag + 4NH3 + H2O

 

Pozdrav..

 

sneza's picture

E hvala ti punoo i da ne znas mozda ovaj 

Napisati formule i imena jedinjenja koja nastaju energicnom oksidacijom 4 metil 2 heksanona i koji reagensi se koriste za tu vrstu oksidacije?

 

sneza's picture

E hvala ti punoo i da ne znas mozda ovaj 

Napisati formule i imena jedinjenja koja nastaju energicnom oksidacijom 4 metil 2 heksanona i koji reagensi se koriste za tu vrstu oksidacije?

 

dinoo's picture

Općenito ketoni se mnogo teže oksiduju od aldehida..., oksidacijom ketona nastaju smjese odgovarajućih kiselina...

CH3-CO-CH2-CH(CH3)-CH2-CH3 + O2 -----------> CH3COOH + CH3-CH(CH3)-CH2-COOH

za brže odvijanje reakcije može se koristiti HNO3 uz zagrijavanje (deltaT)

Pozdrav.

sneza's picture

A kako se zovu kiselinee koje su dobijene u ovoj reakciji..Hvalaa tii mnoogo :)

 

dinoo's picture

CH3COOH- etan kiselina (etanska kiselina)-sirćetna (acetatna kiselina) ;

CH3-CH(CH3)-CH2-COOH - 3-metil butan-kiselina

sneza's picture

Hvalaaa punooo :)))))