Formula strukturna

sneza's picture

Napisati strukturne formule natrijum tartarata,natrijum formijata,kiselog kalcijum oksalata i kalcijum citrata?

dinoo's picture

Natrijum tartarat (so vinske kiseline)...   OH-CO-C(OH)-C(OH)-CO-ONa  (znači samo ovaj zadnji H atom iz molekule vinske kiseline zamijenis tim elementom u ovom slučaju je natrijumom)

Natrijum formijat (so mravlje kiseline; HCOOH) .... HCOONa (nema nikakvih brojeva u indeksu jer je i natrijum i kiselinski ostatak kiseline jednovalentan)

Kalcij oksalat (so oksalatne kiseline, C2H2O4)..... HOOC-COOCa (također nema brojeva u indeksu jer je i kalcijum i kiselinski ostatak oksalatne kiseline dvovalentan)

Kalcijum citrat (so limunske kiseline)....[O-CO-CH2-C(COO, OH).CH2-COO]2Ca; dakle, svakoj COOH grupi se oduzeo po jedan H atom da bi se adirao Ca, jer imamo 3 Ca atoma...Ovaj kalcijum sam napisao u molekulskom obliku jer nisam mogao sad da pišem veze, ali jasno ti je da npr na ovom pocetku molekule ide Cao-...u sredini i na kraju...

Pozdrav

 

sneza's picture

Hvalaaa punooo :)