alkani

lupica's picture

napisi racionalnu strukturnu formulu alkana normalnog niza ako  se zna da sagorevanjemodredjene kolicine tog alkana nastaje 26.4 grama CO2  12.6 grama H2O

milicaradenkovic's picture

CnH2n+2+ (3n+1)/2O2--------------->nCO2+(n+1)H2O

n(CO2)=m/Mr=26.4/44=0.6 mol

n(H2O)=m/Mr=12.6/18=0.7 mol

n(C)=n(CO2)=0.6 mol

n(H)=2*n(H2O)=2*0.7=1.4 mol

n(C):n(H)=0.6:1.4/*10

n(C):n(H)=6:14 i to je heksan