C6H12O6+H2SO4->. ?

Zacy's picture

U nasoj knjizi sumprona kiselina je na strelici pa je reakcija napisana kao: C6H12O6------->6C+6H2O i H2SO4 na strelici. Ali mene zanima kako stvarno izgleda jednacina reakcije jer sam siguran da se izdvaja SO2

Acetofenon's picture

H2SO4 je u ovoj reakciji samo katalizator(ubrzava reakciju). Ona na kraju reakcije ostaje neizmenjena. Zato nemaš SO2 i sl.

Zacy's picture

Ima radeo sam eksperiment i izdvaja se gas ostrog mirisa i siguran sam da je to SO2