Dobijanje soli

Marijana maya's picture

Da li bi neko mogao da mi uradi ovaj zadatak_

Napisati dobijanje soli cink hlorida mogucim metodama

Da li moze metodom neutralizacije baza+kiselina nastaje so+voda.Kako bi glasila jednacina

aksabg's picture

2HCl+Zn(OH)2->ZnCl2+2H2O - ovako bi glasila jednacina baza + kiselina

Ali bolje je ovako:

Zn+2HCl->ZnCl2+H2 (reakcija laboratorijskog dobijana vodonika)

Marijana maya's picture

Aha,a na primer da li bismo mogli da koristimo metodu bazni oksid +kiselina nastaje so +voda 

posto je ZnO Amfoterni oksid

milicaradenkovic's picture

Moze 

ZnO+2HCl----------------->ZnCl2+H2O

Marijana maya's picture

Dobro,a imali smo primer pod b aluminijum fosfat

kako bi glasila jednacina metode nutralizacije posto gvozdje ima promenljivu valencu.

milicaradenkovic's picture

Ako imas 

FeO+2HCl----------------->FeCl2+H2O

Marijana maya's picture

Upssss,moja greska prebacila sam se na drugi primer 

htela sam da pitam kako bi glasila jednacina neutraliyacije kod dobijanja soli aluminijum fosfata

Jel ovako

AlOH3 +H3PO4 nastajeAlPO4+3H2O

milicaradenkovic's picture

Da tako je samo pises Al(OH)3 a ne AlOH3

Marijana maya's picture

Da,mislila sam Al OH 3puta.

Marijana maya's picture

Hvala!