Pufer

sosa95's picture

Zdravo ,da li moze pomoc oko ovog zadatka?Smesa rastvora amonijum hlorida i amonijum hidroksida istih koncetracija gradi puferski sistem ciji je pH 9.Koje kolicine komponenata treba uzeti za pripremanje date smese?Hvala unapred.

sosa95's picture

Kd je 1,8 puta 10 -5

Nervozni postar's picture

pH + pOH =14

pOH=14-pH=14-9=5

[OH-]=10-5

[OH-]=Kd *C(NH4OH)/C(NH4Cl)

C(NH4OH)/C(NH4Cl)=[OH-]/Kd=0.555

C(NH4OH)=0.555C(NH4CL)

0.555 mol NH4OH i 1 molNH4Cl

 

Hemicarmali's picture

Da li može pomoć oko ovog zadatka? Ja pokušavam ali ne može dobro da mi dođe rešenje.. 

U 500cm³ rastvora nalazi se rastvoreno 6x10^(-21) molekula HCl, odrediti ph rastvora. 

Hvala.