Elektroliza aluminijum oksida

miconis's picture

Koliko ce casova biti potrebno da se istalozi 100 g aluminijuma u elektrolitickoj celiji sa aluminijum oksidom pri prolasku struje od 125 ampera? Pretpostavlja se da je dobijanje aluminijuma jedina katodna reakcija? 

Ne znam kako da pronadjem vezu izmedju prvog Faradejevog zakona i vremena... Unapred,hvala.

Acetofenon's picture

I=125A

m(Al)=100g

_______

t=?

Q=I*t tu je veza :)

n=Q/3*96500 Ovde se 96500C množi sa 3 jer je oksidacioni broj aluminijuma +3. Da je npr. cink množilo bi se sa +2 itd.

n=m/M=100/27=3.7mol

Q=3.7*289500

Q=1071150C

t=Q/I

t=8569.2s

t=2.38h Jel se uklapa u rešenje?

 

miconis's picture

Uklapa se, hvala puno :)