Neutralizacija H2SO4 ( Rastvori)

Hemicar_u_pokusaju's picture

Koliko je potrebno litara rastvora natrijum-hidroksida koncentracije 0,025mol/l za neutralizaciju rastvora H2SO4 koji je nastao razblazivanjem 5ml rastvora sumporne kiseline koncentracije 98% (p=1,84 g/cm3)?

Acetofenon's picture

Koliko je potrebno litara rastvora natrijum-hidroksida koncentracije 0,025mol/l za neutralizaciju rastvora H2SO4 koji je nastao razblazivanjem 5ml rastvora sumporne kiseline koncentracije 98% (p=1,84 g/cm3)?

2NaOH + H2SO4 → Na2SO4 + 2H2O

C(NaOH)=0.025mol/L

V(NaOH)=?


V(H2SO4)=0.005L

w=0.98

ro=1840g/L

C(H2SO4)=ro*w/M=45.08mol/L

n(H2SO4)=0.2254mol

n(NaOH)=2*n(H2SO4)=0.4508mol

V(NaOH)=n/C(NaOH)=18.032L Pozz :)

 

Hemicar_u_pokusaju's picture

Medju ponudjenim odgovorima nema takvo resenje. Ponudjeni su:

 

1) 9,2   2) 0,184. 3) 9.  4) 7,36. 5) 0,205

Hemicar_u_pokusaju's picture

Izvini, izostavio sam da ima 200g rastvora NaOH, tek sad vidim :-(

milicaradenkovic's picture

c=n/V=ms/Mr*V=mr*w/Mr*V=ro*w/Mr

c=1.84*1000*0.98/98=18.4 mol/l H2SO4

n=c*V=0.005*18.4=0.092 mol H2SO4

n(NaOH)=2*n(H2SO4)2*0.092=0.184 mol

V(NaOH)=n(NaOH)/x=0.184/0.025=7.36 l i odgovor je pod 4.

 

Acetofenon's picture

Nije samo to, nego sam za izračunavanje koncentracije sumporne kiseline uzeo molarnu masu NaOH...

Koliko je potrebno litara 200g rastvora natrijum-hidroksida koncentracije 0,025mol/l za neutralizaciju rastvora H2SO4 koji je nastao razblazivanjem 5ml rastvora sumporne kiseline koncentracije 98% (p=1,84 g/cm3)?

2NaOH + H2SO4 ⇒ Na2SO4 + 2H2O

m(NaOH)=200g

C(NaOH)=0.025mol/L

V(H2SO4)=0.005L

w(H2SO4)=0.98

ro(H2SO4)=1840g/L


V(NaOH)=?

C(H2SO4)=ro*w/M=18.4mol/L

n(H2SO4)=C*V=0.92mol

n(NaOH)=2n(H2SO4)=0.184mol

V=n/C=7.36L Nisam siguran da je masa NaOH nešto bitna ovde. Jel ok sad?

 

 

Hemicar_u_pokusaju's picture

Jeste ok.

Hvala na pomoci :-)

 

Acetofenon's picture

Nema na čemu. Samo napiši koje je rešenje zadatka kad postavljaš temu, ili barem ako rešenje nije dato, ostavi ponuđene odgovore. pozz :)