Rastvori

anabela's picture

Koju zapreminu 20%-tnog rastvora NaOH (gustine 1,21 g/ml) treba odmeriti da bi se mešanjem sa 100 ml 5%-tnog rastvora NaOH dobio rastvor masenog udela 5%?

Acetofenon's picture

Jel je dato rešenje?

anabela's picture

Ponudjena su rešenja 20, 25, 30 i 35cm3.

Panda88's picture

Za 5% rastvor :

m= 1,21g/ml*100ml=121g rastvora

m (NaOH)= 0.05*121g=6.05g

Za 20% rastvor:

0.2=6.05/m  iz toga sledi da je masa rastvora m=6.05/0.2= 30.25g  i iz gustine se izracuna zapremina V=30.25g/1.21g/ml = 25ml