Disocijacija

MPuljarevic's picture

Trebam pomoć oko 2 zadatka ako neko zna 

1. Koliko molekula nije disosovano u rastvoru, gdje je alfa=0,02, a broj molekula 6x10 na 22? {rezultat treba biti 5,88 x 10 na 22}

2. Ako je broj molekula nekog elektrolita u rastvoru 10 na 18, a stepen disocijacije 0,013, koliko ima disosovanih molekula u tom rastvoru? 

dinoo's picture

2. alfa=N/No gdje je : alfa=stepen disocijacije; N=Broj disociranih elektrolita; No=Ukupan broj molekula elektrolita

N=alfa*No

N= 0,013 * 1018

N= 1,3 * 10 16

Inače, jedna tema jedan zadatak...

Pozdrav

dinoo's picture

1.

alfa= 0,02

No=6*1022

N=alfa*No = 1,2 * 1021

N(broj nedisociranih molekula) = No - N = 6*1022 - 1,2 * 1021 = 5,88 * 1022 molekula

 

Pozdrav

MPuljarevic's picture

Hvala ti puno! Pozdrav :D