izomerija

lik's picture

12. Kod kog od navedenih jedinjenja se javlja cis-trans izomerija?

 

a)  4-metil-1-pentena                b)  1,3-dimetil ciklopentana    c)  izoprena

 

d)  3-metil-1-butina      e)   2-pentina

dinoo's picture

a)

dinoo's picture

Pardon c), ova vrsta izomerije se javlja u molekulama spojeva koji u svom sastavu imaju dv vezu, ali ne na prvom C-atomu...

Pozdrav

jasmina1008's picture

Ali i izopren ima dvostruku vezu na prvom C-atomu, osim toga zasto ne bi rjesenje moglo biti 1,3-dimetil ciklopentan, cis-trans izomerija je zastupljena i kod cikloalkana