rastvori

mirsada's picture

odrediti kolicinu CuSO4*5H2O koju treba odmeriti za pripremanje 1kg 10% rastvora  racunato na bezvodnu so

milicaradenkovic's picture

w(CuSO4)=10%

ms=w*mr=1000*0.1=100 g

100 g--------------------160 g/mol

x g-------------------------250 g/mol

x=250*100/160=156.25 g CuSO4*5H2O

n(CuSO4*5H2O)=m/Mr=156.25/250=0.625 mol