Molalna koncentracija rastvora

Hemicar_u_pokusaju's picture

Izracunati molalnu koncentraciju rastvora sumporne kiseline procentne koncentracije 96% ako je gustina tog rastvora 1,84g/cm3...

milicaradenkovic's picture

b=n/m(rastvaraca)

b=ms/Mr*m(rastvaraca)

b=ms/Mr*(mr-ms)

ms=b*Mr*(mr-ms)

ms=b*Mr*mr-b*Mr*ms

ms+b*Mr*ms=b*Mr*mr

ms(1+b*Mr)=mr*b*Mr

ms/mr=b*Mr/(1+b*Mr)

w=b*Mr/(1+b*Mr)

w+w*b*Mr=b*Mr

b(Mr-w*Mr)=w

b=w/(Mr-w*Mr)

b=0.96/(98-98*0.96)

b=0.24489 mol/g=244.89 mol/kg gustina je ovde suvisan podatak.

 

Hemicar_u_pokusaju's picture

Hvala, ona me je najvise i zbunila, zato nisam znao da uradim...

Hemicar_u_pokusaju's picture

Je l ima neki drugi nacin? Previse formula koje ne razumem