Konstanta konjugovane baze

Hemicar_u_pokusaju's picture

Izracunati konstantu konjugovane baze ako je pKa mravlje kiseline 3,8.

Msm da nije tesko, ali ne mogu da se snadjem. Moze pomoc?

Acetofenon's picture

pKa + pKb = pKw

pKw=14 → pKb=14-3.8=10.2 

Kb=10-10.2=6.31*10-11 

Andrijana998's picture

Da li mozete da mi objasnite kako ste dobili 6,31 x10 na -11?

dr23's picture

pKa = 3.8

pKa + pKb = 14

pKb = 14-3.8 = 10.2

pKb = -log[Kb] posto je ovo negativni dekadni logaritam mozes uraditi sledece:

Kb = 10^(-10.2) = 6.3*10^(-11)

Hemicar_u_pokusaju's picture

Hvala :-)