Standardna entalpija

Hemicar_u_pokusaju's picture

Izracunati standardnu entalpiju formiranja etanola na osnovu sledecih podataka iz navedene hemijske reakcije:

delfaFH(CO2)= -393,5 kJ/mol.   deltaFH(H2O)= -285,8 kJ/mol

C2H5OH(l) + 3 O2(g) --> 2CO2(g) + 3H2O(l).  deltaFH= -1366,8 kJ/mol

1) 277,6 kJ/mol 2) -277,6 kJ/mol 3) 393,5 kJ/mol 4) 285,6 kJ/mol 5) 1316,8 kJ/mol

Ne razumem ovo :-(

Moze pomoc?

Acetofenon's picture

Kad ti se dâ zadatak sa sintezom nekog jedinjenja a traži ti se entalpija njegovog razlaganja i obratno, samo obrneš umanjenik i umanjilac.

deltaH=deltafH(etanola)-(deltafH(CO2)+deltafH(H2O))

I sad samo izračunaš deltafH(etanola). Pozz :)

Hemicar_u_pokusaju's picture

A je l imaju veze koeficijenti?

Je l treba oni da se mnoze?

Acetofenon's picture

Treba.

Hemicar_u_pokusaju's picture

Hvala, razumeo sam :-)