Aldolna adicija

i4789's picture

Sta ce nastati adicijom 2-metil-butanala na etanal? Da nije mozda CH3CH(OH)C(CH3)(C2H5)CHO? ne znam da li sam dobro napisala

Hemicar_u_pokusaju's picture

Dobro si napisala. Jeste, to se dobija.