Empirijska formula

Acetofenon's picture

Koja je empirijska formula jedinjenja koje sadrži 26.53% kalijuma, 35.37% hroma i 38.1% kiseonika? U rešenju piše K2Cr2O7,  a ja dobijam KCrO4...

milicaradenkovic's picture

w(K)=26.53 % a to je 26.53 g u 100 g rastvora

w(Cr)=35.37 % m(Cr)=35.37 g

w(O)=38.1 % m(O)=38.1 g

n(O)=m(O)/Mr=38.1/16=2.38 mol

n(Cr)=m(Cr)/Mr=35.37/52=0.68 mol

n(K)=m(K)/Mr=26.53/39=0.68 mol

n(O):n(K):n(Cr)=2.38:0.68:0.68/:0.68

n(O):n(K):n(Cr)=3.5:1:1/*2

n(O):n(K):n(Cr)=7:2:2 i formula je K2Cr2O7

 

Acetofenon's picture

Nisam znao da se na kraju množi sa dva. Mislio sam da se zaokružuje tih 3.5 na 4. Hvala

omer's picture

zasto se mnozi sa 2 ?

NiceGuy's picture

Nema potrebe da mnozis sa dva, tacna formula i jeste KCrO4:

Dobio si ;

n(O)=3,5 mol , zaokruzi na 4

n(Cr)=1 mol

n(K)=1 mol

I na kraju to je ta formula

NiceGuy's picture

1

dinoo's picture

Dobijeni brojevi se množe sa 2 jer se na taj način dobivaju cijeli brojevi, te je formula K2Cr2O7;

Svakako se 3,5 ne može zaokružiti na 4..