Hromsumporna kiselina

Hemicar_u_pokusaju's picture

Hromsumporna kiselina predstavlja:

1) zasicen rastvor K2Cr2O7 u koncentrovanoj sumpornoj kiselini

2) zasicen rastvor K2Cr2O7 u koncentrovanoj sumporastoj kiselini

3) zasicen rastvor K2Cr2O7 u vodonik-sulfidu

4) elementarni hrom u sumpornoj kiselini 

5) nezasicen rastvor K2Cr2O7 u koncentrovanoj sumpornoj kiselini

Nisam nigde uspeo da nadjem, je l zna neko?

HemicarUPokusaju's picture

Zar niko ovo ne zna? :-(

Zacy's picture

Ja sam negde video da se pravi tako sto se 25g kalijum-dihromata rastvori u koncentrovanoj sumpornoj kiselini, pa ne znam sta bi odgovaralo od ponudjenih

Zacy's picture

25g kalijum-dihromata u 1000ml koncentrovane sumporne kiseline

HemicarUPokusaju's picture

Ni ja :-(

Zacy's picture

ja bi reko da je zasicen rastvor kalijum digromata u koncentrojanoj sumpornoj

HemicarUPokusaju's picture

Ok hvala :-)

Winkler's picture

Odgovor je pod 1.

Ne postoji neko posebno pravilo za pripremu hrom-sumporne kiseline. Jednostavno rastvaras K2Cr2O7 u konc. sumpornoj kiselini dok ne dobijes zasicen rastvor.