pH vrijednost

lik's picture

72. U kom od navedenih rastvora će, pri podjednakim koncetracijama, biti najviša vrednost pH?

 

a) CaCl2           b) NH4Cl          c) AlCl3            d) NaCN          e) FeCl3

84. U kom nizu se nalaze samo ona jedinjenja čiji vodeni rastvori reaguju bazno?

 

a) Li2O, Ba(OH)2, ZnOHCl , BaO, NaOH

b) K2O, BaOHNO3, NaHS, KCN, KOH

c) BaO, KOH, NaHS, AlOHSO4, NaHCO3

d) NaHCO3, BaO, NaNO2, ZnOHCl, KHS

e) AlOHSO4, ZnO, NH3, KHS, CaOHJ

milicaradenkovic's picture

Jedan zadatak jedna tema.

Acetofenon's picture

U prvom zadatku primeni obrazac C(H+)=i*alfa*C(rastvora) za svako od datih jedinjenja. Odrediš prvo na šta disosuju, pa prebrojiš broj molova jona i to ti je vrednost indeksa jona (ovo "i"). Posle to pretvoriš u pH preko -logC(H+) i dobijaš rešenje.

Ako nije jasno, pitaj. Pozz :)

lik's picture

nezz koje je tacno rjesenje i jel misi najvecu pH vrednost da je bazican spoj

Acetofenon's picture

Tražiš koje jedinjenje ima veću pH vrednost u odnosu na ostale, ako to pitaš. Ne mora da bude bazna, samo najveća od svih u skupu.

Panda's picture

Moze odgovor na drugo pitanje? Kako se ta jedinjenja prepoznaju?