Talozenje kalcijum-oksalata

zimabg's picture

Da li ce doci do talozenja kalcijum oksalata u kome je pH 5,50 a koncentracija Ca2+ jona je 0,01mol/dm3, ako je u rastvor dodat Na2C2O4 u koncentraciji 0,1mol/dm3. Podaci> P(CaC2O4)=8,7*10-9, K1(H2C2O4)=5,9*10-2 i K1(H2C2O4)=6,4*10-5?

Jasno mi je da do talozenja dolazi kada jonski proizvod onih jona koji cine talog, u ovom slucaju Ca2+ i C2O42- bude veci od proizvoda rastvorljivosti

E, sada posto je ovo kiseo rastvor, treba raditi preko uticaja pH vrednosti na rastvorljivost, samo nisam siguran kako da odaberem pravi nacin racunanja, posto postoje neka tri slucaja.

Ako moze neko da mi uradi i malo pojasni...Hvala.