molaritet

alchemist's picture

4L 0,2 mol/L vodenog rastvora KOH se miješa sa 2L 0,5 mol/L vodenog rastvora KOH, molaritet nastalog rastvora je?

milicaradenkovic's picture

Vu=V1+V2=4+2=6 l

n1=c1*V1=4*0.2=0.8 mol

n2=c2*V2=2*0.5=1 mol

nu=n1+n2=1+0.8=1.8 mol

cu=nu/Vu=1.8/6=0.3 mol/l KOH

 

Hemicar_u_pokusaju's picture

A zasto se sabiraju koncentracije?

 

milicaradenkovic's picture

Ne sabiraju se koncentracije nego zapremine i molovi jer imas dva rastvora a trazi ti se koncentracija kada se pomesaju.