Acetilidi(hitno)

Acetofenon's picture

1. Koja je opšta metoda dobijanja acetilida?

2. Jel može neko da mi da formulu nekih acetilida sa više od dva C-atoma?

3. Da li svi acetilidi imaju dva metala u formuli kao kod AgC≡CAg?

Molim vas za brz odgovor. D: Hvala unapred.

Alastor's picture

3. Da li svi acetilidi imaju dva metala u formuli kao kod AgC≡CAg?

Prema Vikipediji na engleskom ne, opšta formula je RC≡C

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/13/Metal_acetylide.png

Što se tiče više C atoma, samo ovo R zameniš s koliko želiš C atoma

1. Koja je opšta metoda dobijanja acetilida?

Što se tiče dobijanja, opet s Vikipedije: RC≡CH + R"M ↔ R"H + RC≡CM

Znači treba samo ovaj vodonikov atom zameniti nekim metalom

Baci i ovde pogled: http://stari.svethemije.com/node/4024

 

 

Acetofenon's picture

Hvala na odgovoru, samo nije mi jasno ovo: ako se metal(prema nekim izvorima) nikako ne može vezati direktno za C-atom, kako se onda to dešava u acetilidima?

Da li bi mogao acetilid sa 2 C-atoma da ima samo jedan metal vezan ili uvek dva?

Da li bi moglo dva metala da se jave u acetilidu sa više od 2 C-atoma ili uvek samo jedan?

Slabo sam podataka našao o svemu ovome, a treba mi.

 

Zacy's picture

Vodonik koji se nalazi za ugljenikov atom sa strostrukom vezom ima kisele osobine, pa se zato moze zameniti metalom. Za ovo ostalo nzm, jos sam osnovna

Alastor's picture

U pravu si, nego, jedna od osnovnih karakteristika alkina jeste da grade metalne acetilide. I to mogu samo etin i 1-alkini, ostali ne. U suštini ovo što je Zacy rekao je tačno. 

Acetilid sa dva C atoma može da ima vezan i samo jedan metal. Primer: LiC2H odnosno litijum-hidrogen-acetilid

Kalcijum karbid ima formulu CaC2, zove se još i kalcijum acetilid.

CaO + 3 C → CaC2 + CO

 

Da li bi moglo dva metala da se jave u acetilidu sa više od 2 C-atoma ili uvek samo jedan?

Nisam siguran, ali mislim da ne, jer bi mogao da zameniš jedan kiseo H atom. Na ovom drugom C atomu sa trostrukom vezom ne bi imao taj kiseo C atom koji bi mogao da zameniš metalom. Ako me razumeš.. 

R-C(trostruka veza)C-H

 

 

 

 

 

Alastor's picture

Ako nešto nije jasno, nije problem da pokušam drugačije da objasnim, ako razumem, naravno. Pozdrav

Alastor's picture

Nisam siguran, ali mislim da ne, jer bi mogao da zameniš jedan kiseo H atom. Na ovom drugom C atomu sa trostrukom vezom ne bi imao taj kiseo C atom koji bi mogao da zameniš metalom. Ako me razumeš.. 

 

Hteo sam reći kiseo H atom, pardon. Znači H atome menjamo metalom.

 

 

Acetofenon's picture

Razumeo sam sve. Hvala puno. :)