Koligativne osobine rastvora

Acetofenon's picture

Rastvaranjem 0.2mol AgCl u 1.7kg H2O dobija se rastvor koji ključa na 100.098C. Koji je stepen disocijacije?

Do sad smo koristili deltatk=b*i*K, gde je "i" predstavljalo broj disosovanih jona po molekulu... 

Odakle sad ova formula?? i=1+alfa*(z-1) Šta je ovde onda "i", a šta "z"? Videh ovo u nekoj drugoj temi, pa mi dođe nejasno. Hitno.

Alastor's picture

Prva formula koju si naveo je za neelektrolite. AgCl je so odnosno elektrolit, pa se koristi ta druga formula koju si naveo.

Acetofenon's picture

Aha, sad razumem; da je npr. broj jona po disosovanom molekulu(z) jednak 3, a u pitaju je 100% disocijacije, "i" će biti jednako "z". Hvala.

Alastor's picture

A ovo z dobijas tako sto uradis disocijaciju. Na primer, z kod KNO3 je 2. I kod AgCl bi trebalo da je isto 2. Nema na cemu