empirijska formula

sara00's picture

koja je empirijska formula spoja u ciji sastav ulaze vodonik , ugljik , kisik i azot u masenom omjeru 1:3:4:7?

 

sara00's picture

da li neko znaa ? HITNO JEE!!!

 

dinoo's picture

N(H) : N(C):N(O):N(N) = 1/1:3/12:4/16:7/14

N(H):N(C).N(O):N(N) = 1:0,25:0,25:0,5

pa je formula H4CON2 odnosno CO(NH2)2

To je urea ili karbamid odnoso mokraćevina...

 

Pozdrav

sara00's picture

hvala puno , pozdrav i tebi