Zadatak sa buternom kiselinom i Grinjarovim reagensom

bidzip's picture

Da li neko moze da mi resi ovaj zadatak.

Koliko mililtara ugljen dioksida normalni uslovi je potrebno za dobijanje 0,88 grama buterne kiseline u reakciji sa Grinjarovim reagensom.

Unapred hvalaaaaa.

HemicarUPokusaju's picture

CO2 + CH3CH2CH2MgBr --> CH3CH2CH2C(OMgBr)O + H-OH --> CH3CH2CH2COOH + Mg(OH)Br

Mr=88g

1mol--> 88g

Xmol--> 0.88g

-------------------------

X= 0,01mol

1mol--> 22,4l

0.01mol--> xl

-----------------------

X= 0,224l = 224ml