Zadatak iz jonskih reakcija

lechiffre's picture

Procenat jonizacije slabe monokisele baze u njenom rastvoru koncentracije 0,0500 mol*dm^-3 iznosi 11,0. Izracunati konstantu jonizacije ove baze (Kb) i pH vrednost ovog rastvora.