Zadatak iz stehiometrije

Bikis's picture

Pri rastvaranju oksida dvovalentnog metala u stehiometrijskoj količini 20%-ne sumporne kiseline, dobija se 28,25%-ni rastvor neutralne soli metala. Izracunati relativnu atomsku masu metala.

buduci_student's picture

XO + H2SO4 ----> XSO4 +H2O

Recimo da imas 100g rastvora sumporne kiseline, sto bi znacilo da imas 20 g rastvorene supstance (jer je 20%) odnosno 0.204 mol H2SO4.

Predpostavimo da imas i 100g rastvora neutralne soli, odnosno 28.25g (0.204mol posto je odnos u reakciji 1:1)

Slijedi:

M=28.25/0.204~138g/mol

M(X)=M(XSO4)-M(SO4)=138-98=40g/mol

Rjesenje: Kalcijum (Ca)

Bikis's picture

Rezultat treba da bude 63,43