Stehiometrija kisela so sa tri podatka

bidzip's picture

Da li moze pomoc oko ovog zadatka .

Znam samo da resim C =n/v :) Buni me ovo 0,05mola

Hvala unapred

Koliko ce se dobiti molova kisele soli u reakciji 0,05 ola kalciju hidroksida sa 250 ml rastvora fosforne kiseline koji u jednom litru sadrzi 0,2 mola.

Marija 96's picture

n(soli)=?

n(KOH)=0,05mol

V(H3PO4)=250ml

1l:0,2mol=0,25l:x

x=0,05mol

Ca(OH)2+H3PO4---->CaHPO4 +2H2O

n(Ca(OH)2):n(CaHPO4)=1:1

m(CaHPO4)=0,05mol*136g/mol

m=6,8g

Marija 96's picture

n(Ca(OH)2) *

bidzip's picture

Hvala puno