organska hemija pomoc

andjela's picture

Jedinjenje formule C4H8O ne daje reakciju srebrnog ogledala i ne redukuje Felingov rastvor. Njegovom oksidacijom nastaje smjesa sircetne kiseline ,propionske kiseline i CO2 . Napisati strukturnu formulu jedinjenja. Obrazloziti odgovor...

milicaradenkovic's picture

Jedinjenja koja ne redukuju felingov rastvor i nedaju reakciju srebrnog ogledala su ketoni.

Ketoni prilikom oksidacije daju smesu kiselina i jedinjenje je 2- butanon

CH3CH2COCH3{O}------------>CH3COOH+CH3CH2COOH+CO2