Hemijske reakcije

Marijana maya's picture

Da li neko moze da mi objasni kod dobijanja soli koje reakcije nisu moguce i zasto..Kako to da prepoznam

Nprm Ag+HCl ne moze da da so i Cu+HCl ne moze da da so 

 

aksabg's picture

Pogledaj lekciju naponski niz metala.

Marijana maya's picture

Na internetu je nejasno objasnjeno tj na nivou srednje skole.....Ako sam razumela dobro metali koji se nalaze desno o d H a to su Ag,Au,C,Pb... ne mogu dati soli,zar ne

aksabg's picture

Nije ne mogu dati soli, vec ne mogu da istisnu vodonik iz jedinjenja.