Rastvori

Marija's picture

3.Koliko treba rastvora 60%-tnog HNO3,gustine 1.4 za pripremanje 2 dm rastvora,koncentracije o.2 mola

 

milicaradenkovic's picture

n=c*V=2*0.2=0.4 mol

ms=n*Mr=0.4*63=25.2 g

mr=ms/w=25.2/0.6=42 g

V(HNO3)=mr/ro=42/1.4=30 cm3