Termitna smjesa...

DjapeDjape's picture

Potrebno je odmjeriti masu u gramima, termitne smjese koja moze pri sagorijevanju izdvojiti 500 g aluminijum - oksida i odgovarajucu kolicinu gvozdja.