pH

zdraka75's picture

1. Konstanta jonizacije cijanovodonicne kiseline na 25 stepeni iznosi 7,9 *10-10 mol dm-3. Izracunati stepen disocijacije ove kiseline u njenom rastvoru u kome je [H+] = 2*10-5 mol dm-3. Hvala unapred

milicaradenkovic's picture

HCN-------------->H+ + CN-

Ka={H+}*{CN-}/{HCN}

Ka=C*2*alfa*2/C*{1-alfa)

{HCN}={H+}*2/Ka

{H+}={CN-}

{HCN}=(2*10(-5))*2/7.9*10(-10)=0.506 mol/l

Ka*(1-alfa)=C*alfa*2

0.506*alfa*2+7.9*10(-10)*alfa-7.9*10(-10)=0

alfa=3.95*10(-5)=3.95*10(-3) % nisam sigurna za resenje pa ti proveri.