Elektrofilna supstitucija

asterix's picture

Koji produkt će nastati bromiranjem: a) 2-metilfenola b) 4-metilfenola?

U zadatku je dana uputa: treba obratiti pozornost na usmerenje OH skupine kod supstitucije. OH skupina znatno snažnije usmerava supstituciju od metilne, ali ne znam kako to primijeniti na ovom primjeru pa ako mi može to netko malo pojasniti.

 

Winkler's picture

a) smeša para i orto brom (u odnosu na -OH grupu) derivata; b) smeša orto i diorto- brom derivata takođe u odnosu na -OH grupu..

asterix's picture

kad se kaže orto, da li je to samo položaj 1,2 ili i 1, 5 u odnsou na OH skupinu? 

Winkler's picture

I 1,2 i 1,5 polozajima u odnosu na OH grupu. Raspored je simetrican. Tako imamo dve orto i dve meta a samo jednu para grupu.