promena pH

ivv759's picture

Izracunati za koliko ce se promeniti vrednost pH rastvora HCl koncentracije 0,0125M ako se u 500cm^3 tog rastvora doda 1,025g CH3COONa? Ka(CH3COOH)=1,8*10^(-5)
 

Mila123's picture

Imas li resenje zadatka?

ivv759's picture

pH1=1,9
pH2=4,73
deltapH=2,83
 

Mila123's picture

HCl+CH3COONa nastaje CH3COOH+NaCl

pH1 racunas kao konc H+jona imas formulu n*alfa*c za HCl i n i alfa je 1 a c imas to je koncentracija 0,0125mol/dm3.

pH je -log(cH+) i to je 1,9.

Sada iz reakcije vidimo da je CH3COONa u visku za 0,5125g.Onda on moze da gradi pufer sa CH3COOH.Izracunas molove za CH3COONa a to je n=m*M je 42,025mol i molove za CH3COOH racunas preko HCL posto je ona u manjku  da nastaje 0,375g CH3COOH i tu su molovi n=m*M a to je22,5 mol.

Formula za koncentraciju H+ jona u puferu je K*nk/Ns K ti je dato to je 1,8*10-5  pomnozis sa molovima kiseline to je 22,5/molovi soli to je 42,025mol .Ja dobijem pH2 5.

Onda je razlika 3,1