Pritisak

ivv759's picture

U sud je uneto 8 mol NO i 3 mol O2. Pocetni pritisak je bio 200 kPa. Smesa je zagrevana na konstantnoj temperaturi pri cemu se odigrala reakcija 2NO + O2 = 2NO2. Ravnoteza se uspostavila kada je proreagovalo 65% NO. Izracunati pritisak ravnotezne smese i vrednost Kp.
ovako sam uradila:
8/11*200=145,4 kPa
0,65*145,4=94,51 kPa
145,4-94,51=50,89 kPa
broj molova NO u ravnotezi je 2,8, a ukupni 8,4
2,8/8,4*x=50,89
x=152,82 kPa
dobila sam dobar rezultat, ali me zanima da li sme ovako da se radi?
 

Dajko's picture

Sme ne vidim zasto ne bi smelo