Molarnost

Kata177's picture

Odrediti molarnost 36,2 % rastvora hcl, gustine 1,18 g/cm3? Resenje 11,7.

radule's picture

Potrebna ti je formula koja glasi da je molarnost tj. molarna koncentracija srazmerna proizvodu masenog udela(koji nije izrazen u procentima) i gustine, a obrnuto srazmerna molarnoj masi.

C=w*Þ/M

w-maseni udeo
Þ-gustina
M-molarna masa

C=0.362*1180g/dm3 / 36.5 g/mol
C=11.7 mol/dm3