pH vredonost

Danijelaaa's picture

Pri dodatku natrijum acetata u rastvor sircetne kiseline pH rastvora se:
a) smanjuje
b)ne menja

c)povecava
Ako moze objasnjenje jer mi nije jasan kako se resava. Hvala unapred

radule's picture

Sircetna kiselina je vec slaba kiselina tj. slabo disosuje na H+ jone.
CH3COOH ⇔ CH3COO- + H+
Ti u tom rastvoru imas vec acetatni jon CH3COO- , a ti ako u taj rastvor dodas natrijum-acetat koji u potpunosti disosuje na:
NaCH3COO → Na+ + CH3COO-
acetatni jon, ti ces povecati koncentraciju acetatnih jona u rastvoru, a po Le Sateljeovom principu, sa povecanjem koncetracije reaktanata reakcija ide u smeru nastanka proizvoda. Sto znaci da ce reakcija biti ovakva:
CH3COO- + H+ → CH3COOH 

i tim dotatkom natrijum-acetata smanjila si disocijaciju sircetne kiseline i pH vrednost raste jer se smanjuje koncetracija H+ jona.