Smeša soli

tesla8's picture

Smeša 1 g soli natrijum–fluorida i kalijum–bromida (NaF i KBr) stupa hemijsku reakciju sa hlorom,tom prilikom dobijeno je 0,9738 g proizvoda hemijske reakcije. Izračunati procenat natrijum–fluorida u smeši. Ar(Na) = 23; Ar(F) = 19; Ar(K) = 39,1; Ar(Br) = 80; Ar(C1) = 35,5. 

1) 0,75; 2) 75; 3) 0,25; 4)13 5) 25.