hemija

coma97's picture

Koliko ima strukturnih izomera sa molekulskom formulom C3H8O?
IZomerija izomerija .. moze objasnjenje