Zadatak za takmičenje

Chemistrylover's picture

Уколико би један µmol динара био једнако подељен свим људима на Земљи (7 милијарди становника) колико милиона динара би свака особа добила?