Gasna smesa

ivv759's picture

U sudu zapremine 4 dm^3 nalazi se azot na pritisku 66 kPa. Izracunati masu kiseonika koju je potrebno uvesti u sud da bi pritisak gasne smese bio 100 kPa. Temperatura sistema je 67 C i ne menja se dodatkom kiseonika.
dobije se da je kolicina azota 0,0934 mol
p1/n1=p2/n2
66/0,0934=100/n2; n2=0,1415 mol
n(O2)=0,1415-0,0934=0,0418 mol
m=1,54g
da li moze ovako da se uradi, da li se kolicina azota ne menja posto su temperatura i zapremina konstantne?