Hemijska ravnoteža

asterix's picture

Reakcijom H2 i I2 pri 610 K uspostavi se ravnotežno stanje : H2+I2--> 2HI, Kp=69

Ako su u reakc. posudu stavljeni reaktanti čiji su parcijalni tlakovi jednaki i iznose 2 kPa pri navedenoj temperaturi , izračunaj sastav ravnotežne smese. 

Molim nemoga za omoć za gornji zadatak