izomeri estara

ja02's picture

Molim da mi napišete nazive i strukturne formule za četiri izomerna estra čija je molekulska formula C4H8O2.

milicaradenkovic's picture

To su:

propilmetanoat HCOOCH2CH2CH3

etiletanoat CH3COOCH2CH3

2metiletilmetanoat HCOOCH(CH3)2

metilpropanoat CH3CH2COOCH3