Kiseli i bazni oksidi (oksid. broj)

asterix's picture

Ako hemijski element tvori više oksida poznato da je da kiselost tih oksida ovisi o oksid. broju. Ne razumijem na koji način oksid.broj odrerđuje kiselost /bazičnost oksida ? Što je stepen oksidacije veći- oksid je kiseliji, no ne razumijem na koji način taj oksid. broj doprinosi tome?

To se vidi kod manganovih oksida, tako npr. Mn2O7 je najmanje bazan oksid kad ga uspoređujemo s MnO i Mn2O3 zbog najvećeg oksid. broja no nikako mi nije jasna veza između te dvije stvari (oksid. broj i kiselost/baznost)