Pomoc

Almeida's picture

Parce aluminijuma u obliku kvadra cije su ivice duzine 2cm, 2,2cm i 0,8 cm reaguje sa hlorovodonicnom kiselinom u visku.Izracunajte zapreminu nastalog vodonika pri normalnim uslovima ako je gustin Al-2,7 g cm3. (Resenje je 11,8dm3)