Rastvori

nolenk's picture

Koliko cm3 kolicinske koncentracije 0,2 mol/cm3 rastvora H2SO4 gustine 1,84 g/cm3 je potrebno za pripremanje 280 cm3 0,05 mol/cm3 rastvora H2SO4?

Hvala.

nolenk's picture

POMAGAJTE

Stefaaan's picture

Koje je resenje? Ja sam dobio 70cm3