Hoffmanov aparat

asterix's picture

Da li je netko radio elektrolizu vode s Hoffmanovim aparatom ? Imam sve aparaturtu no strah me izvodit budući da se radi  s gasovima.

Da li on mora biti za vrijeme razvijanja plinova gore začepljen ili nezačepljen jer nigde na slici ne vidim da je začepljen na onom velikom otvoru gde se ulijeva tečnost? Do kog nivoa se smije napuniti , do polovice otprilike ? koliko se stavi vode , a koliko kiseline? Piše u uputama da treba biti konc. kiseline 0.5 mol/L.